top of page

Traumesensitiv Yoga

Traumesensitiv yoga er en unik tilnærming til yoga der det handler om å skape trygge rammer for egne valg, oppmerksom tilstedeværelse i kroppen og stabilisering av nervesystemet.

Traumesensitiv yoga er basert på en spesifikk forståelse av traumer, metoden legger vekt på dens innvirkning på hele kroppen og sinnets system, en helhetlig metode i motsetning til hvor man ser visse mentale tilstander isolert fra kroppen.

Glad meditator

Mål med timen

De siste årene har det blitt forsket mye på yoga og psykisk helse, det som i stor grad fremheves er effekten på det autonome nervesystemet og spesielt det parasympatiske.


Din yogalærer imøtekommer deg som har ulike utfordringer både fysisk og mentalt, men
du som ikke har psykiske utfordringer eller store traumer i bagasjen vil også dra nytte av dette, nettopp fordi det er en tilnærming som ikke er dogmatisk eller "streng" eller hvor målet er at alle skal passe inn i samme form.

 

Her inviteres alle til å vite hva som fungerer for seg selv og styrke sine indre ressurser.

 

Intensjonen vil ikke være å få deg inn i en bestemt fysisk form, men å åpne opp et innbydende rom for å prøve ut, lære å lytte til egen kropp og komme i kontakt med dine egne behov.


Din yogalærer kjenner ikke veien til hver enkelt og det respekterer vi, men vi åpner opp et rom slik at alle kan utforske sin vei som er unik.

IMG_45641.JPG
bottom of page