top of page

MENSENDIECK

Mensendieck tar utgangspunkt i et pedagogisk øvelsessystem som handler om å lære, bli kjent med og forstå egen kropp.

 

Treningen passer for deg som har smerter i nakke- og skuldre, hodepine, musearm, svimmelhet, reumatiske lidelser, fibromyalgi eller for den som generelt ønsker en bedre kroppsbevissthet og kunnskap om funksjonell trening.

 

2DD5BB79-A9EC-48E1-8F2C-0103B2FEF124.heic

Treningen passer for alle

Mensendieck kan tilpasses den enkelte. Treningsformen passer for alle uavhengig av kropp og alder, men ekstra godt for de med skader eller smerter i kroppen hvor annen trening kan bli for tøff. Vi bruker sjelden speil fordi Mensendieck først og fremst handler om å kjenne i egen kropp. Oppvarmingen foregår i sirkel, deretter stående og sittende øvelser, og avslutter på matte.

Historie

Mensendieck er en retning innen fysioterapi og utføres blant annet i gruppe, stort sett uten musikk. Mensendiecksystemet ble utviklet av Dr Bess Mensendieck på slutten av 1800-tallet og grunnlagt i 1905. På mange måter var Dr Mensendieck en visjonær. Fra sin tid som billedhugger fikk hun sin store interesse for de varierte og vakre menneskelige former og for kroppens mangfoldige arkitektur. Dette fødte ideen om å bevare og videreutvikle kroppens maskineri, slik at uheldige adferdsmønstre ikke skulle følges av redusert funksjon. Hun var spesielt opptatt av kroppens holdning og det hun kalte balanse i kroppen, og det ledet videre til ideen om at hensiktsmessig bruk av kroppen kunne lede til forbedret kroppsbevissthet, bedre muskelkontroll, koordinasjon og balanse.

Bess Mensendieck så egenaktivitet som vesentlig for endring, og mente at kroppslig harmoni og balanse-idéen var vesentlige mål. Dette er like gjeldene i dag som for over 100 år siden da Mensendiecksystemet ble dannet. Vi vet at det er din egenaktivitet som kan lede til ønskete endringer i nerve- og muskelsystemet.

Mensendieckskolen i Norge startet sin virksomhet i 1927. Fra 1974 utdannet Mensendieckskolen fysioterapeuter.

bottom of page