top of page

FAMILIEYOGA

 

FamilieYoga er for barn i alderen 3-7 år og gjøres sammen med én voksen. Barnet og den som er med må dele matte. Her kan du dele de mange godene som yoga kan gi sammen med barnet ditt. FamilieYoga er gøy og kan samtidig styrke deres relasjon, og gi rom for mye delt glede.

 

Yogakurset er lagt opp på barnas premisser - helt uten krav til prestasjon. 

 

Vi skal bli kjent med yoga og hvordan vi kan bruke pusten vår for å roe oss ned eller for å få energi gjennom : 

- yogaeventyr 

- pusteøvelser 

- yogalek 

- parøvelser 

- yogasang (mantra) 

- meditasjon 

- hvile/avspennings historier 

 

Fordeler med yoga for barn : 

- yogaøvelser styrker og utvikler både grov- og finmotorikk 

- yoga øker energinivået 

- yoga eliminerer stress 

- gjennom yoga utvikler barnet fysisk og mental styrke 

- barna utvikler kroppsbevissthet, både for egen og andres kropper 

- yoga fremmer empati og tålmodighet 

- yoga øker selvtilliten og gir mestringsfølelse 

- barna utvikler balanse og fleksibilitet 

- barna utvikler samhold og evnen til å fokusere og lytte, både til seg selv og andre, noe som igjen øker sosial kompetanse. 

 

Yoga kan være et fruktbart verktøy for å fremme livsmestring og god helse for barn - og det beste av alt - det er ingen bivirkninger ved yoga !

FamilieYogaklassen blir ledet av yogalærer og barnevernspedagog Tanya Gullholm.

bottom of page